Badania psychotechniczne

Zapraszamy do Naszej Pracowni kierowców oraz operatorów maszyn:

Do kogo skierowane są badania psychologiczne (psychotesty):

– kandydaci na kierowców

– kierowcy zawodowi kat. C, CE, D, DE

– kierowcy pojazdów uprzywilejowanych

– kierowcy  przewożący wartości pieniężne

– kierowcy taxi

– instruktorzy i egzaminatorzy nauki jazdy

– kierowcy skierowani przez Starostę/ Policję ze względu na

·         przekroczenie liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego,

·         jazdę w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie

·         udział w wypadku drogowym, w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń

– motorniczych tramwajów

– kierowcy kat. B kierujący pojazdem służbowym

– operatorzy maszyn różnego typu, m.in.

·         operatorzy wózka widłowego

·         operatorzy koparko- ładowarek

·         operatorzy suwnic, dźwigów, walca drogowego i in.

– pracownicy wysokościowi

– pracownicy ochrony (zabezpieczenia technicznego)