Często zadawane pytania

 • 1. firmowe
Expand All | Collapse All
 • 1. Co należy zabrać na badanie psychologiczne.
   

  Do przeprowadzenia badania potrzebny będzie dowód osobisty, prawo jazdy (jeśli jest), okulary do czytania, jak ich Państwo używają. Jeśli otrzymali Państwo skierowanie od pracodawcy, lekarza lub z Policji/ Starostwa/ Urzędu Miasta należy je zabrać ze sobą na badanie. Przyda się także pozytywne nastawienie i brak pośpiechu.

  Was this answer helpful ? Yes(1) / No(1)
  Viewed 1627 Times
 • 2. Jak często należy robić badanie psychologiczne (psychotesty)?
   

  W zależności od tego, z jakiego powodu robią Państwo takie badania - mają one różne okresy ważności.

  Kierowca zawodowy kat. C, D badanie psychotechniczne powinien wykonywać co 5 lat do 60 urodzin. Po 60-tych urodzinach, co 30 miesięcy.

  Kierowca pojazdu uprzywilejowanego, egzaminatorzy i instruktorzy do 65-tych urodzin badanie powinni wykonywać co 5 lat. Po 65- tych urodzinach orzeczenie ważne jest 1 rok.

  W przypadku skierowania z Urzędu Miasta, Starostwa lub z Policji badanie psychotechniczne wykonuje się tylko raz. Otrzymane orzeczenie należy przedstawić zazwyczaj w Wydziale Komunikacji lub w instytucji, w której wydano skierowanie. Gdy kierowca otrzyma kolejne skierowanie wówczas badanie należy powtórzyć w całości.

  Was this answer helpful ? Yes(0) / No(0)
  Viewed 2112 Times
 • 3. Ile kosztuje badanie psychologiczne?
   

  Koszt badania uzależniony jest od rodzaju badania.

  Kandydaci oraz kierowcy kat. C, C+E, D, D+E, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (D.U. z 2014 r., poz. 937), muszą zapłacić 150 zł.

  Cena 150 zł dotyczy również kierowców taxi, kierowców pojazdów uprzywilejowanych, kierowców przewożących wartości pieniężne, instruktorów oraz egzaminatorów nauki jazdy.

  Koszt badania na stanowisko operatora - maszyn budowlanych, maszyn w ruchu, wózka widłowego, i in. jest określany przez pracownię, w której wykonują Państwo badania. U nas koszt badania wynosi 80 zł.

  Kierowcy kategorii „B” korzystający z samochodu służbowego w ramach obowiązków służbowych za pełne badanie zapłacą 70 zł. Często koszt ten pokrywa pracodawca.

  Was this answer helpful ? Yes(0) / No(0)
  Viewed 888 Times
 • 4. W jaki sposób odbywa się badanie?
   

  Badanie składa się z trzech etapów. Pierwszą częścią jest rozmowa z psychologiem dotycząca dotychczasowego zatrudnienia, ogólnych informacji o osobie. Następnie wypełnią Państwo ankietę, kwestionariusze oraz test psychologiczny. Trzecim etapem będzie badanie na aparatach oceniających sprawność psychoruchową.

  Zakres każdego etapu uzależniony jest od celu badania oraz wykonywanego zawodu. Kandydaci oraz kierowcy kat. C, C+E, D, D+E będą podlegali bardziej szczegółowemu badaniu niż operator lub kierowca pojazdu służbowego.

  Was this answer helpful ? Yes(0) / No(1)
  Viewed 920 Times
 • 5. Jak długo trawa badanie?
   

  Długość badania uzależniony jest od celu badania oraz wykonywanego zawodu. Czas badania waha się od 30 minut do 1,5 godziny. W znacznym stopniu na czas trwania badania wpływa szybkość jego wykonywania.

  Kandydaci oraz kierowcy zawodowi spędzą w Pracowni około 1,5 godziny, operatorzy około 1 godziny, natomiast kierowca pojazdu służbowego od 30 minut.

  Was this answer helpful ? Yes(1) / No(0)
  Viewed 867 Times
 • 6. Czy muszę mieć skierowanie na badanie?
   

  Skierowanie obligatoryjnie muszą posiadać osoby skierowane na badanie przez Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe lub Policję. Skierowanie to dotyczy osób, które uczestniczyły w wypadku drogowym, mają zatrzymane prawo jazdy za „jazdę po alkoholu” lub środków odurzających. Osoby, które przekroczyły limit 24 punktów karnych, także otrzymają skierowanie na badanie psychologiczne. Jest ono niezbędne, aby przystąpić do badania i otrzymać orzeczenie o braku/istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem silnikowym kat. A, B, C, D, T - w zależności od tego, jakie posiadają Państwo uprawnienia.

  Pozostałe osoby mogą posiadać skierowanie od pracodawcy, lekarza- jednak nie jest to niezbędne, aby takie badanie przejść i otrzymać właściwe orzeczenie psychologiczne.

  Was this answer helpful ? Yes(1) / No(0)
  Viewed 799 Times
 • 7. Jakie badanie wykonać najpierw lekarskie czy psychologiczne?
   

  Lekarz Medycyny Pracy przed wydaniem orzeczenia lekarskiego wymaga orzeczenia psychologicznego. Więc, aby „nie wracać” ponownie do lekarza, badanie psychologiczne należy wykonać jako pierwsze.

  Badanie lekarskie osób skierowanych przez Urząd Miasta/ Starostwo Powiatowe/ Policję można wykonać tylko w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy, gdzie należy się zgłosić z orzeczeniem psychologicznym. Jeśli chodzi o badanie psychologiczne to Państwo wybierają w której pracowni wykonają badanie.

  Was this answer helpful ? Yes(7) / No(0)
  Viewed 5505 Times
 • 8. Jak często należy wykonywać psychotesty na broń?
   

  Częstotliwość testów regulują odpowiednie rozporządzenia wykonawcze, w niektórych przypadkach datę kolejnego badania wyznacza lekarz medycyny pracy.

  Was this answer helpful ? Yes(0) / No(0)
  Viewed 659 Times
 • 9. Co jeśli „nie przejdę” badania psychologicznego?
   

  Najlepiej na badanie zgłosić się wyspanym, wypoczętym, w dobrym humorze. Często przyczyną gorszego wyniku jest przemęczenie, mała ilość snu, spożywanie poprzedniego dnia alkoholu, innych środków działających podobnie lub choroba. W takich sytuacjach najlepiej przełożyć badanie na inny dzień. Jeśli jednak coś pójdzie nie tak podczas badania najczęściej można je powtórzyć w danym dniu lub w innym terminie, w zależności od tego, co jest powodem złego wyniku. Czasami może to być chwilowa niedyspozycja lub stres. Sytuacja badania może u niektórych osób wywoływać lek przed oceną i dlatego staramy się zapewnić Państwu życzliwą atmosferę oraz dogodne warunki badania.

  Jeśli badanie w ostateczności przebiegnie niepomyślnie mogą Państwo powtórzyć badanie w WOMP, wystarczy tylko taką chęć zgłosić psychologowi, który wyjaśni wszystkie szczegóły. Na odwołanie mają Państwo 14 dni, które składa się na piśmie, za pośrednictwem Pracowni, w której było wykonane badanie. Badanie odwoławcze wykonuje się w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy.

  Jeśli osoba badana po negatywnym orzeczeniu nie odwoła się, wówczas badanie psychologiczne można wykonać po upływie roku w wybranej przez siebie Pracowni Psychologicznej.

  Inaczej wygląda sytuacja jeśli badanie psychologiczne było wykonane na wniosek lekarza (skierowanie na konsultację), wówczas to lekarz decyduje o zdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku.

  Was this answer helpful ? Yes(6) / No(7)
  Viewed 35609 Times
 • 10. Kto podlega badaniom psychologicznym, oprócz kierowców zawodowych?
   

  Niektóre stanowiska pracy wymagają tzw. szczególnej sprawności psychofizycznej.  Wykaz takich prac znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.

  Do stanowisk wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej należą głównie operatorzy, m.in. operatorzy maszyn w ruchu, maszyn budowlanych, operatorzy wózków widłowych oraz kierowcy kat. „B” korzystający z pojazdu służbowego do celów służbowych.

  Was this answer helpful ? Yes(0) / No(0)
  Viewed 2375 Times
 • 11. Co to jest pkk profil kandydata na kierowcę?
   

  Aby uzyskać profil kandydata na kierowcą należy wcześniej wykonać badania psychologiczne i lekarskie.

  PKK zawiera informacje o osobie ubiegającej się lub posiadającej prawo jazdy. O profil kandydata na kierowcę (pkk) należy ubiegać się tylko raz i to przed rozpoczęciem kursu na prawo jazdy. Nie można przystąpić do kursu i egzaminu bez tego numeru. Aby go uzyskać należy złożyć wniosek w wydziale komunikacji, właściwym ze względu na adres zameldowania. Do złożenia wniosku będzie potrzebne: wypełniony wniosek (dostępny w urzędzie), dokument tożsamości, orzeczenie psychologiczne oraz orzeczenie lekarskie, fotografia, prawo jazdy (jeśli jest). Na tej podstawie przydzielony zostanie Państwu (do dwóch dni) tzw. profil kandydata na kierowcę (pkk) oraz indywidualny numer identyfikacyjny. Wówczas można zapisać się do wybranej szkoły jazdy w celu odbycia kursu.

  Was this answer helpful ? Yes(1) / No(0)
  Viewed 893 Times
 • 12. Chciałbym zostać kierowca zawodowym, kiedy powinienem zrobić badanie psychologiczne?
   

  Osoby, które nie mają uprawnień do kierowania pojazdem kat. C, D, muszą odbyć odpowiedni kurs prawa jazdy oraz zdać egzamin. Przed rozpoczęciem kursu na prawo jazdy, kandydat na kat. C, D powinien przejść badanie psychotechniczne.  Zapraszamy do naszej Pracowni  na takie badanie, następnie z otrzymanym orzeczeniem psychologicznym należy zgłosić się do wybranej szkoły jazdy.

  Po zdanym egzaminie na kat. C/D, aby mieć uprawnienia do przewozu rzeczy lub osób należy przejść odpowiednie szkolenie - kwalifikację wstępną/kwalifikację uzupełniającą. Przed rozpoczęciem szkolenia, a najpóźniej przed dniem uzyskania świadectwa kwalifikacji niezbędne jest posiadanie odpowiedniego orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (na podst. art. 39k ust.1/art. 39m ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, Dz.U. z 2013 r. poz. 1414, z późn. zm.). Po zdanym egzaminie z orzeczeniem psychologicznym należy zgłosić się do wydziału komunikacji w celu wymiany prawa jazdy.

  Was this answer helpful ? Yes(0) / No(0)
  Viewed 731 Times
 • 13. Co to jest kwalifikacja wstępna/okresowa?
   

  Osoby posiadające prawo jazdy kategorii C, D, aby uzyskać Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej, czyli uprawnienia do przewozu rzeczy (C,C1,C+E,C1+E) lub osób (D, D1, D +E, D1+E) muszą ukończyć odpowiednie szkolenie - kwalifikację wstępną/szkolenie okresowe. Szkolenie okresowe jest dla osób, które uzyskały prawo jazdy kat. C przed 10.09.2009 r., a kat. D przed 10.09.2008 r. Kwalifikacja wstępna przyspieszona jest dla osób, które ukończyły 23 lata (130 godzin szkolenia teoretycznego, 10 h szkolenia praktycznego). Osoby w wieku 21-23 lata muszą przejść pełną kwalifikację - kurs 260 godzin teoretycznych, 20 h zajęć praktycznych.

  Was this answer helpful ? Yes(0) / No(0)
  Viewed 633 Times
 • 14. Jakie szkolenie powinienem przejść, jeśli mam już prawo jazdy kategorii C/D?
   

  Aby uzyskać uprawnienia do przewozu rzeczy lub osób, osoba posiadająca już prawo jazdy kat C/D, w zależności od daty uzyskania prawa jazdy, powinna przejść szkolenie okresowe lub kwalifikację wstępną. Osoby, które uzyskały kat. C przed 10 września 2009 r., a kat. D przed 10 września 2008 r. powinny przejść szkolenie okresowe. Po tej dacie należy przejść kwalifikację wstępną, pełną (w wieku 21-23 lat) lub przyspieszoną (od 23 lat). Kwalifikacja uzupełniająca jest dla osób które posiadają uprawnienia do przewozu rzeczy a chciałyby posiadać uprawnienia do przewozu osób.

  Was this answer helpful ? Yes(0) / No(0)
  Viewed 583 Times
 • 15. Kiedy powinienem wymienić prawo jazdy?
   

  Kierowcy, którzy prawo jazdy kategorii D1, D1+E, D, D+E otrzymali przed 10 września 2008r., a kategorię C1, C1+E, C, C+E przed 10 września 2009r., w celu przedłużenia uprawnień muszą co 5 lat odbywać szkolenia okresowe i badanie psychologiczne. Osoby, które uzyskały uprawnienia przed tymi datami powinny do 2014 roku przejść szkolenie okresowe i wymienić prawo jazdy. Szczegóły określa „art. 3 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2006 r., Nr 235, poz. 1701)”. Aby dokonać wymiany prawa jazdy i przedłużyć okres ważności uprawnień należy co 5 lat przechodzić szkolenie okresowe, a przed otrzymaniem Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej należy wykonać badanie psychologiczne i lekarskie.

  Was this answer helpful ? Yes(0) / No(0)
  Viewed 1019 Times
 • 16. Kto nie może ubiegać się o wydanie pozwolenia na broń?
   

  O pozwolenie na broń nie mogą ubiegać się osoby:

  • nie mające ukończonych 21 lat. Wyjątek - osoby, które ukończyły 18 lat a nie przekroczyły 21, mogą starać się o pozwolenie na broń na wniosek właściwego ZO PZŁ (Ustawa o broni i amunicji Dz. U. z 1999 r. Nr 53, poz. 549 z późniejszymi zmianami)
  • z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 113, poz. 731, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 1999 r. Nr 11, poz. 95), lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej
  • wykazujące istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego
  • uzależnione od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych
  • nie posiadające miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  co do których istnieje uzasadniona obawa, że mogą użyć broni w celach sprzecznych z interesem bezpieczeństwa lub porządku publicznego, w szczególności skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej, albo wobec których toczy się postępowanie karne o popełnienie takiego przestępstwa (Ustawa o broni i amunicji Dz. U. z 1999 r. Nr 53, poz. 549 z późniejszymi zmianami)

  Zakres badań

  Zakres badania psychologicznego jest określony w odpowiednich rozporządzeniach wykonawczych. Celem badań psychotechnicznych jest określenie sprawności intelektualnej, ocena osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach oraz określenie poziomu dojrzałości społecznej i emocjonalnej osoby badanej. Psycholog, przeprowadzając badanie, może poszerzyć jego zakres, jeżeli stwierdzi, że jest to niezbędne dla prawidłowej oceny funkcjonowania osoby badanej. Rozszerzenie testu nie ma żadnego wpływu na cenę.

  Was this answer helpful ? Yes(0) / No(0)
  Viewed 722 Times
 • 17. Jak przygotować się do psychotestów na broń?
   

  Na badanie koniecznie należy zabrać:

  • dowód osobisty (lub paszport)

  • skierowanie na badanie (jeśli zostało wydane przez policję, pracodawcę lub lekarza)

  • okulary (jeśli są używane do czytania)

  W dniu badania psychotechnicznego należy być wypoczętym. Dzień wcześniej nie należy spożywać alkoholu ani środka o podobnym działaniu.

  Was this answer helpful ? Yes(0) / No(0)
  Viewed 831 Times
 • 18. Co w przypadku orzeczenia negatywnego?
   
  • Orzeczenie psychologiczne psycholog upoważniony wystawia z kopią; oryginał orzeczenia otrzymuje osoba badana, a w przypadku negatywnego orzeczenia sporządza się drugą kopię, którą przekazuje się właściwemu organowi Policji.

  • Od orzeczenia psychologicznego przysługuje odwołanie wnoszone na piśmie.

  • Odwołanie, przysługuje osobie ubiegającej się oraz właściwemu organowi Policji.

  • Osoba ubiegająca się wnosi odwołanie wraz z jego uzasadnieniem w terminie 30 dni, a właściwy organ Policji w terminie 45 dni, od dnia otrzymania orzeczenia.

  • Odwołanie wnoszone jest za pośrednictwem psychologa, który wydał orzeczenie.

  • Psycholog, za którego pośrednictwem wnoszone jest odwołanie, przekazuje je, wraz z dokumentacją badań, do podmiotu odwoławczego w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

  • Powtórne badanie przeprowadza psycholog, w terminie nie dłuższym niż 30 dni - licząc od dnia otrzymania odwołania przez podmiot odwoławczy.

  • Psycholog przeprowadzający badanie w trybie odwołania musi posiadać upoważnienie do ich wydawania w rozumieniu przepisów rozporządzenia.

  • Orzeczenie psychologiczne wydane w trybie odwołania jest ostateczne. 

  Informacje dodatkowe:

  • Osoba poddająca się badaniu ponosi koszta badania niezależnie od jego wyniku. Opłata dotyczy badania a nie orzeczenia pozytywnego. O orzeczeniu pozytywnym decyduje wynik badania.

  • Psycholog upoważniony, na podstawie wyników badań, wydaje orzeczenie psychologiczne. Orzeczenie wydawane jest osobiście osobie badanej, w terminie ustalonym indywidualnie podczas badania.

  • Orzeczenie psychologiczne stanowi podstawę do wydania pozwolenia na broń przez okres 2 miesięcy od daty wydania orzeczenia.

  Was this answer helpful ? Yes(0) / No(0)
  Viewed 968 Times