Przebieg badania

Prosimy zgłaszać się na badanie będąc wypoczętym, wyspanym, w dobrym samopoczuciu. Nagatywnie na wynik badania może wpłynąć:

·         spożywanie alkoholu na co najmniej 24 godziny przed badaniem lub innych środków działających podobnie

·         wykonywanie prac spawalniczych w dniach poprzedzających badanie

·         złe samopoczucie

 

Na badanie należy zabrać ze sobą:

·         dowód osobisty

·         prawo jazdy

·         skierowanie na badanie* (jeśli zostało wydane)

·         okulary, jeśli używają ich Państwo do jazdy, obsługi maszyn lub do czytania.

*W przypadku przekroczenia 24 punktów karnych, jazdę w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub udział w wypadku drogowym, aby przeprowadzić badanie niezbędne jest posiadanie skierowania od Starosty lub z Policji.

Całkowity czas badania wynosi ok. 1,5 godziny i zależy od rodzju stanowiska pracy i indywidualnego tempa danej osoby.

Badanie psychologiczne składa się z trzech etapów:

1.      Rozmowa z psychologiem zwiazana jest z ogólnymi informacjami o osobie (dane osobowe, wykształcenie), doświadczeniem zawodowym (zajmowane dotychczas stanowiska, staż pracy), stanem zdrowia (przebyte operacje, aktualne choroby).

2.      Część papierowa- uzupełnianie ankiety (kierowcy lub operatora), kwestionariuszy oraz testów psychologicznych. Część ta dotyczy predyspozycji osobowościowych i tempera mentalnych do pracy na danym stanowisku. Testy psychologiczne mają również na celu ocenę sprawności intelektualnej oraz zdolność koncentracji i podzielności uwagi.

3.      Ocena sprawności psychomotorycznej polega, m.in na badaniu szybkości i równomierności reakcji, koordynacji wzrokowo- ruchowej, zdolność koncentracji uwagi. Ta część badania jest przeprowadzana na urzadzeniach:

– aparat krzyżowy

cennik-badań-kierowców

– aparat Piórkowskiego

badania-kierowców

– miernik czasu reakcji

badania-psychotechniczne-kierowców

Sytuacja badania może u niektórych osób wywoływać lek przed oceną i dlatego staramy się zapewnić Państwu życzliwą atmosferę oraz dogodne warunki badania.

Psycholog przez cały czas wyjaśnia zadania i tłumaczy niejasności. Jeśli coś pójdzie nie tak to można powtórzyć zadanie, ewentualnie całe badanie innego dnia.

 

Po zakończonym badaniu otrzymają Państwo informacje o wynikach, swoich mocnych i słabych stronach. Wielu kierowców przyznaje, że jest mile zaskoczonych, ponieważ badanie przebiegało szybko i bezstresowo.